Hivatalos Pályázati Szabályzat

Az E.ON Hungária Zrt. „E.ON Advent” nevű pályázatának hivatalos szabályzata

A pályázat kiírója:

E.ON Hungária Zrt. (E.ON, Szervező);
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.)

A pályázat lebonyolítója:

Multeam 360 Kft. (2131 Göd, Babits M. u. 39)

A pályázat kiírásának dátuma:

2014. november 3. 00:00

A pályázat beérkezési határideje:

2014. november 17. 23:59

A pályázat típusa:

országos

PÁLYÁZAT CÉLJA

Az advent a várakozás, a karácsonyi készülődés időszaka. Az E.ON az idei évben egy országos pályázat segítségével szeretné felhívni a figyelmet az ünnepi készülődés különleges jellegére, elősegítve a kisközösségek egymásra találását. Az E.ON országos pályázatát helyi kisközösségek számára hirdeti meg. A pályázók feladata, hogy bemutassák, hogyan készülnek közösen a karácsonyra, mint jelent abban az önszerveződő kisközösségben a szeretet ünnepe, melynek tagjai. A pályázat a kreativitásnak nem szeretne határokat szabni, ugyanakkor a kiíró E.ON olyan pályamunkákat látna szívesen, melyek aláhúzzák e téli ünnep hagyományos, több évszázados értékeit, miszerint a karácsony az öröm, a szeretet és az együttlét ünnepe.

NYEREMÉNYEK

Az E.ON Advent pályázata során a bírálati szempontoknak leginkább megfelelő, legkreatívabb 24 közösséget díjazzuk. A nyertes Pályázók nem a saját közösségük, szervezetük, hanem saját településük (városuk, falujuk települési önkormányzata) számára nyerik meg a nyereményt. Az E.ON szeretné hangsúlyozni, hogy a kisközösségek a helyi közösségek részei, éppen ezért döntött úgy, hogy a nyertes pályázó szervezetek lakóhelyük önkormányzatai számára nyerjenek. A nyertes pályázatok alapján a nyeremények tehát a pályázó által megjelölt települési önkormányzat részére, mint kedvezményezett részére, adományként kerülnek átadásra.

Nyeremények:

 1. 24 db kültéri, feldíszített karácsonyfa (a fa várható magassága 5 méter, a díszítése energiatakarékos LED izzókkal történik)
 2. 24 db karácsonyi ajándékcsomag
 3. A legkiemelkedőbb pályázatot a zsűri további nyereménnyel jutalmazza. A fődíj egy gyermekek számára biztosított adventi kézműves foglalkozás a nyertes településen.

A Nyertes pályázók és kedvezményezett települési önkormányzatok névsorát 2014. november 25-én 17 órától a www.eonadvent.hu oldalon tesszük közzé. A karácsonyfák és a további nyeremények átadása előreláthatólag 2014. december 1-10. között történik.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

 • Főváros, Megyeszékhely/ Megyei jogú városból pályázó;

 • Város (de nem a Főváros, Megyeszékhely/megyei jogú város számára pályázó);

 • Egyéb település számára pályázó

A pályázati kategóriák mindegyikében kerül nyertes kihirdetésre, de Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati kategóriák között nem egyenlő mértékben ossza meg a nyereményeket.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. A Pályázat célcsoportja: A pályázaton az E.ON Hungária cégcsoport (az E.ON Hungária Zrt. legalább többségi közvetett vagy közvetlen tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek), és a pályázatot lebonyolító ügynökség ( Multeam 360 Kft.) dolgozóin és közvetlen hozzátartozóin kívül részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, valamint magyarországi székhellyel rendelkező bejegyzett társadalmi szervezet (egyesület, alapítvány), illetve magyarországi települési önkormányzat szervezete (továbbiakban: Pályázó). A pályázatban részt venni a www.eonadvent.hu honlapon a pályázat anyag és a jelentkezés online benyújtásával van lehetőség. Egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be, de egy településről több pályázat benyújtására is van lehetőség, azaz egy településről több közösség is pályázhat.

 2. A Pályázók elfogadják a részvételi feltételeket és azokat magukra nézve kötelezőnek tekintik. A jelen Szabályzat megtalálható a www.eonadvent.hu weboldalon. A pályázat kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező, a lebonyolító ügynökség és alvállalkozóik jogi felelőssége kizárt.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 1. A Pályázat benyújtási feltétele:

  • a www.eonadvent.hu oldalon a Jelentkezés menüpontban az online jelentkezés hiánytalan kitöltése a megadott határidőig, melynek feltétele jelen Pályázati Szabályzat elfogadása,

  • valamint a www.eonadvent.hu oldalról letölthető, a települési önkormányzat által aláírt Szándéknyilatkozat kitöltött formában történő feltöltése a jelentkezés során.

   Minden más formában benyújtott Pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül értékelésre. Amennyiben a Szándéknyilatkozatot a jelentkezéssel együtt nem tudta feltölteni, kérjük, azt küldje az eonadvent@multeam.hu e-mail címre legkésőbb 2014. november 20-ig.

 2. A Pályázat részei:

  • online jelentkezési lap,
  • aláírt önkormányzati szándéknyilatkozat (a www.eonadvent.hu honlapról letölthető, jpg vagy pdf formátumban nyújtható be),
  • valamint a Pályázati anyag.
 3. Pályázati anyagként pályázatonként 1 videó nyújtható be:

  • videófilmet várunk
  • melynek maximális mérete 200 MB,
  • formátuma pedig választható: avi, wmv, mpg, mov, mp4
  • A videó maximális hossza 5 perc.

  Jelentkezésenként 1 dokumentumot tudunk fogadni, melynek maximális mérete 200 MB, formátuma pedig választható videó fájl (avi, wmv, mpg, mov, mp4). Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy nagyobb fájl feltöltése az Ön internet-kapcsolatának függvényében hosszabb időt is igénybe vehet!

  A pályázat elbírálásánál annak tartalmát, kreativitását értékeljük, a videó minősége nem elsődleges szempont.

 4. A Pályázati anyagban a Pályázó közösség feladata, hogy megmutassa, hogyan készülnek közösen a karácsonyra, mint jelent a Pályázó önszerveződő kisközösségében a szeretet ünnepe.Ehhez tetszőleges technológiával készíthetnek a fenti formátumoknak megfelelő, a jó ízlést nem sértő videót. A Pályázat elbírálásánál annak tartalmát, kreativitását értékeljük, a videó minősége nem elsődleges értékelési szempont.

 5. A Pályázat nyelve magyar.

 6. A Pályázó felelőssége, hogy a karácsonyfa felállítása mind a Szervezőhöz, mind a Pályázóhoz méltó, frekventált helyszínen történjen, ennek igazolása a Pályázat benyújtásakor szükséges a kedvezményezettként megjelölt települési önkormányzat, mint kedvezményezett szándéknyilatkozatával (a továbbiakban: Szándéknyilatkozat) történik. Amennyiben a pályázat kiírója úgy látja, hogy a pályázat nem biztosítja a fa elhelyezésével azt, hogy az a helyi közösséget szolgálja, úgy a pályázatot elutasíthatja.

 7. A Pályázat készítése során és a Szándéknyilatkozatban is, szükséges a karácsonyfa helyének egyértelműen beazonosítható pontos hely megadása, amely megfelel a következő feltételeknek:

  • 4x4 m teljesen vízszintes, szilárd burkolatú felület (várható magasság 5 m),
  • 7,5 t-s emelőhátfalas teherautóval közvetlenül megközelíthető helyszín,
  • a 220V 1x16A folyamatos áramellátás biztosított közvetlenül a karácsonyfához vezetve kültéri, időjárásálló módon (a karácsonyfa díszítése energiatakarékos LED izzókkal történik).
 8. A karácsonyfa súlya max. 250 kg, rögzítése súlyozással történik a burkolat megfúrása nélkül. A karácsonyfa őrzése, gondozása (azaz pl. az esetleges szélkárok javítása), valamint a karácsonyfa kivilágításához szükséges áram, valamint áramkiépítés biztosítása a Szándéknyilatkozat alapján a települési önkormányzat, mint kedvezményezett feladata.

 9. A karácsonyfa tervezett felállítási ideje: 2014. december 1-10. között, a Pályázati Nyertesekkel és a települési önkormányzatokkal előzetesen egyeztetett időpontban történik. A Pályázati nyertes és a települési önkormányzat felelőssége, hogy a kölcsönösen egyeztetett és írásban visszaigazolt időpontban a felállítás lehetőségét biztosítsa. Amennyiben ez nem teljesül, Szervező egy kölcsönösen egyeztetett újabb alkalommal ismételt felállítást kísérel meg. Amennyiben a karácsonyfa felállítása a Pályázati Nyertesnek vagy a települési önkormányzatnak felróható okból ekkor sem sikeres, a Pályázati Nyertes kizárásra kerül és helyére a Pótnyertesek közül új Nyertes kerül kijelölésre.

 10. A karácsonyfa átadása Átvételi Jegyzőkönyvvel történik, melyben a települési önkormányzat a Szervezőtől, vagy annak Képviselőjétől a felállított karácsonyfát, mint adományt átveszi, egyúttal ettől a pillanattól kezdve felel a fáért. Az átvétel során fényképes dokumentáció készül. A karácsonyi időszak végén a karácsonyfa további sorsáról a Nyertes fél gondoskodik, így ő dönt a bontásról, dekoráció további sorsáról. A Pályázat Szervezője és az Ügynökség a karácsonyfákért azok átadásáig felel, ezt követően a fa tulajdonjoga adományként a Nyertes Pályázó által megjelölt települési önkormányzatra száll, melyet a Szervező és a települési önkormányzat a Szándéknyilatkozat mellékletekét képző Adományozási Nyilatkozatban rögzít. A karácsonyfa felállítás megkezdésének feltétele a települési önkormányzat által aláírt Adományozási Nyilatkozat.

 11. A Pályázó pályázatának benyújtásával tudomásul veszi, hogy a Nyertesként kiválasztott Pályázókkal, és az általuk megjelölt települési önkormányzatokkal a Szervező, vagy a lebonyolító ügynökségek munkatársa, vagy azok meghatalmazottjai, felveszik a kapcsolatot, mely során – külön előzetes tájékoztatást követően – kép-, hang- illetve filmfelvétel készülhet, így a Pályázó a részvétellel egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező későbbi reklám-promócióihoz, illetve PR tevékenységéhez történő felhasználásához, alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 12. Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázattal (vagy annak egy részével) kapcsolatban korlátozásmentes, nem kizárólagos, térítésmentes felhasználási jogot enged a Szervezőnek, amely így jogosulttá válik például a Pályázatban szereplő egyes szerzői anyagok, többszörözésére, átdolgozására.

 13. Pályázatot nyújthat be: minden olyan közösség, amely a „pályázat célcsoportja” pontban felsorolt feltételeknek megfelel, a megadott határidőig beküldi a települési önkormányzata által aláírt Szándéknyilatkozatot, valamint elfogadja jelen Pályázati Szabályzatot.

PÁLYÁZAT BÍRÁLÁSI SZEMPONTOK

 1. A pályázatok értékelését szakmai zsűri végzi az alábbi szempontrendszer szerint:

  • a pályázat mennyire felel meg a kiírásnak, a pályázati céloknak,
  • a pályázat kreativitása.
 2. A pályázat során beérkezett pályázatok a Szervező és az Ügynökség által megvizsgálásra kerülnek, hogy azok megfelelnek-e a jelen Szabályzatban foglaltaknak, a feltételeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelennek minősülnek.

 3. A beérkezett érvényes Pályázatokat az E.ON szakmai zsűrije saját hatáskörben bírálja el. A Zsűri névsora és a bírálat nem nyilvános. A zsűrizés során 24 nyertes (23 nyertes és 1 fődíjas) kerül kiválasztásra, valamint ezzel egyidejűleg 6 Pótnyertes is kiválasztásra kerül.

 4. A Szervező kizárja azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt benyújtó Pályázó a 2014. november 20-i póthatáridőig sem nyújtja be a települési önkormányzat által aláírt Szándéknyilatkozatot, vagy a vele való kommunikáció azért nem lehetséges, mert a Pályázatán feltüntetett elérhetőségek nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Pályázó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és az Ügynökségeket semmilyen felelősség nem terheli.

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA

 1. A jelentkezés 2014. november 3-án 0:00-tól lehetséges, kizárólag a www.eonadvent.hu holnapon keresztül. A pályázat beadásának határideje 2014. november 17. 23:59.

 2. Az Eredményhirdetés módja és ideje: 2014. november 25. 17 óra. A nyertes pályázók névsorát a www.eonadvent.hu honlapon tesszük közzé. A Pályázat Nyerteseit a Jelentkezés során megadott elérhetőségeiken, telefonos és e-mailes úton értesítjük. A Szervező a Nyerteseket munkanapokon legalább két alkalommal próbálja meg telefonon értesíteni, 9:00 és 17:00 óra között. Amennyiben egy Nyertessel 3 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot, automatikusan kizárásra kerül és helyére a következő pótnyertes kerül.

 3. A Pályázaton elnyert nyeremények készpénzre nem válthatóak, át nem ruházhatóak. A karácsonyfa a Szervező által meghatározott dekorációval kerül felállításra, egyéni kéréseket nem áll módunkban figyelembe venni.

 4. A karácsonyfa méretének valamint dekorációjának és a kihelyezési időszak indokolt esetben történő megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja.

 5. Pályázata beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a www.eonadvent.hu weboldal tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a megbízásából eljáró Ügynökségek az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. A www.eonadvent.hu oldalon szereplő képek illusztrációk.

ADATKEZELÉS

 1. Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a pályázatban részt vesznek, tudomásul veszik és önként, a megfelelő tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott személyes adataikat a Szervező és annak megbízásából eljáró Lebonyolító a Pályázat lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a karácsonyfa és egyéb nyeremények átadása és a számviteli kötelezettség teljesítése érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a www.eonadvent.hu weboldalon feltüntetett elérhetőségén keresztül.

 2. Az adatok kezelője az E.ON Hungária Zrt., míg az adatfeldolgozó a Multeam 360 Kft. Az adatkezelés az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába bejelentésre került, az adatkezelés nyilvántartási számának kiadása folyamatban.

 3. Szervező és a Lebonyolító a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli, illetve dolgozza fel.

 4. A Szervező, valamint a Lebonyolító a Pályázathoz kapcsolódóan kizárólag a Pályázat lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli. A beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Pályázó valamint a Pályázó Kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a beküldés ideje, valamint a beérkezett Pályázat tartalma, illetve a karácsonyfa átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok. A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cég, Multeam 360 Kft. dolgozza fel.

 5. Minden további, a Pályázat során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Pályázatot követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, valamint a Pályázat beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kezelése a Pályázat beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A nem nyertes Pályázók esetében az Pályázat végét követő 30. napig. A Nyertes adatai az Eredményhirdetéstől számított 6 hónap elteltével kerülnek törlésre.

Települési szándéknyilatkozat

Szándéknyilatkozat letöltése (.doc)