Az E.ON Advent pályázattal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdések és azok válaszai

Amennyiben kérdésére nem talált választ, kérjük keressen minket a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségen.

Általános kérdések

Miről szól az E.ON Advent pályázat?

Az E.ON országos pályázatot hirdet E.ON Advent pályázat néven, melyre kisközösségek jelentkezését várjuk. A pályázókat arra kérjük, egy rövid videóban mutassák be, hogyan készülődnek a karácsonyra, mit jelent számukra a szeretet ünnepe. A legjobb 24 pályázatot benyújtó közösség az általa megjelölt települési önkormányzat számára egy-egy energiatakarékos, LED izzókkal feldíszített karácsonyfát nyer. A nyertesek adventi készülődéséhez további ajándékcsomagokkal járulunk hozzá, a legkiemelkedőbb pályázatot beküldőt pedig értékes fődíjjal jutalmazzuk.

Kiknek szól az E.ON Advent pályázat? 

Az E.ON Advent pályázatot közösségek számára hirdetjük meg, legyen szó baráti összefogásról, a településen működő táncegyesületről, népdalkörről, kézimunka szakkörről, vagy akár városvédő csoportról, a művelődési házban működő közösségről, művészeti csoportról, óvodáról, iskoláról, nyugdíjas klubról stb. A Pályázaton részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, valamint magyarországi székhellyel rendelkező bejegyzett társadalmi szervezet (egyesület, alapítvány), illetve magyarországi települési önkormányzat szervezete. Óvodák, iskolák pályázata esetében a közösség egyik tagja minimum egy, 18. életévét betöltött természetes személy kell, hogy legyen.

Mivel lehet pályázni? 

A Pályázati videóban a Pályázó közösség megmutathatja, hogyan készülnek közösen a karácsonyra, mint jelent abban az önszerveződő kisközösségben a szeretet ünnepe, melynek tagjai, ehhez tetszőleges technológiával készíthet a megadott formátumoknak megfelelő, a jó ízlést nem sértő videófilmet. Fontos megemlítenünk, hogy a bírálat során a videó tartalmára, kreativitására fókuszálunk, elsősorban nem a videó minősége dönt majd az eredményről.

Hogyan pályázhatok? 

A pályázatban részt venni a www.eonadvent.hu/jelentkezes honlapon a pályázati anyag feltöltésével és az online jelentkezés kitöltésével nyílik lehetőség. Kérjük, hogy a jelentkezés során töltsék fel a www.eonadvent.hu/jelentkezes oldalra a településük által aláírt szándéknyilatkozatot is (a karácsonyfa elhelyezésére és egyéb ezzel kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozóan), mely szintén a pályázat részét képezi. (A Pályázat részei tehát: online jelentkezési lap, önkormányzati szándéknyilatkozat, valamint a pályázati anyag: a videófilm.) Egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be, de egy településről több pályázat benyújtására is van lehetőség, azaz egy településről több közösség is pályázhat.

Milyen formátumban kell leadni a pályázati anyagot? 

Pályázati anyagként 1 dokumentum nyújtható be: videófilmet várunk, melynek maximális mérete 200 MB, formátuma pedig választható:, avi, wmv, mpg, mov, mp4. A videó maximális hossza 5 perc, mely bemutatja, hogy az adott közösség hogyan készül a karácsonyra.

Mi szükséges egy pályázathoz? (jelentkezés, szándéknyilatkozat, önkormányzati megállapodás) 

A Pályázati anyagban a Pályázó közösség feladata, hogy megmutassa, hogyan készülnek közösen a karácsonyra, mint jelent abban az önszerveződő kisközösségben a szeretet ünnepe, melynek tagjai, ehhez tetszőleges technológiával készíthet a megadott formátumoknak megfelelő videófilmet. A zsűri a legkreatívabb 24 pályázatot díjazza. Összefoglalva a következők szükségesek: jelentkezés leadása, pályamű (videó) feltöltése, aláírt szándéknyilatkozat feltöltése/megküldése.

Mik a nyeremények? 

Az E.ON Advent pályázat nyertesei (összesen 24 közösség) egy-egy kültéri, energiatakarékos, LED izzókkal feldíszített,közel 5 méter magas karácsonyfát nyernek településük számára. A nyertesek adventi készülődéséhez további ajándékcsomagokkal járulunk hozzá, a legkiemelkedőbb pályázatot beküldőt pedig értékes fődíjjal jutalmazzuk.

A karácsonyfa mellett milyen további ajándékokat kapnak a nyertesek? 

Az E.ON Advent pályázat nyertesei (összesen 24 közösség) egy-egy kültéri, energiatakarékos, LED izzókkal feldíszített karácsonyfát nyernek. A nyertesek adventi készülődéséhez további ajándékcsomagokkal járulunk hozzá, a legkiemelkedőbb pályázatot beküldőt pedig értékes fődíjjal jutalmazzuk.

Kihez fordulhatok, ha kérdésem van? 

Amennyiben az E.ON Advent pályázattal kapcsolatos kérdésére a www.eonadvent.hu/kerdesek-valaszok menüpont alatt nem kapott választ, kérjük, keressen minket az eonadvent@multeam.hu e-mail címen.

Miért éppen 24 nyertest hirdetnek? 

Az E.ON Advent pályázat 24 nyertese advent 24 napját jelképezi.

Jelentkezés

Mit jelent az, hogy közösség? Pontosan ki pályázhat? 

Az E.ON Advent pályázatot közösségek számára hirdetjük meg, legyen szó baráti összefogásról, a településen működő táncegyesületről, népdalkörről, kézimunka szakkörről, vagy akár városvédő csoportról, a művelődési házban működő közösségről, művészeti csoportról, óvodáról, iskoláról, nyugdíjas klubról, sportközösségről stb. A pályázaton részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy, valamint magyarországi székhellyel rendelkező bejegyzett társadalmi szervezet (egyesület, alapítvány), illetve magyarországi települési önkormányzat szervezete. Óvodák, iskolák pályázata esetében a közösség egyik tagja minimum egy, 18. életévét betöltött természetes személy kell, hogy legyen.

Egy pályázó hány pályázati anyagot küldhet be? 

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Egy településről pályázhat-e több közösség? 

Egy településről több pályázat benyújtására is van lehetőség, azaz egy településről több közösség is pályázhat.

Egy településről hány közösség pályázhat? 

Egy településről több közösség is pályázhat.

Pályázhat-e települési önkormányzat? 

Az E.ON Advent pályázatra települési önkormányzat maga nem, de az önkormányzat által fenntartott szervezet pályázhat.

Csak az E.ON szolgáltatási területén élő közösségek pályázhatnak? 

Nem, a pályázat országos, arra Magyarország bármely közössége pályázhat.

Csak E.ON ügyfelek vehetnek részt az E.ON Advent pályázaton? 

Nem, a pályázat országos, arra Magyarország bármely településének közössége pályázhat.

Tudunk-e levélben, faxon beküldeni pályázatot? 

Sajnos nem. A pályázatokat a www.eonadvent.hu/jelentkezes oldalon keresztül kell eljuttatni, oda kell feltölteni a pályázati videót, az önkormányzati szándéknyilatkozatot és az online jelentkezési lapot is.

Miért van 3 pályázati kategória? 

Az E.ON Advent pályázata során szeretnénk minden részt vevő közösség, ezáltal település számára egyenlő esélyeket biztosítani. A három, településméretek alapján meghatározott kategória kialakításának célja az volt, hogy kiegyenlítsük az esélyeket a különböző méretű települések között.

A karácsonyfát miért a település és miért nem a pályázó közösség nyeri? 

A karácsonyfát a pályázó közösség nyeri – saját települése (a települési önkormányzat, mint kedvezményezett) számára. Az E.ON Advent pályázata révén is szeretné hangsúlyozni, hogy a kisközösségek a helyi közösségek részei, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a nyertes pályázó közösségek lakóhelyük számára nyerjenek. A pályázat révén szeretnénk felhívni a figyelmet az ünnep különleges jellegére, elősegítve a kisközösségek egymásra találását, valamint szeretnénk hozzájárulni a települések közös ünnepléséhez.

Van lehetőség a pályázatok utólagos módosítására, cseréjére? 

A pályázatok utólagos módosítására vagy cseréjére nincs lehetőség.

Meddig lehet benyújtani a pályázatokat? 

A pályázatokat 2014. november 3-tól november 17. 23:59-ig lehet benyújtani a www.eonadvent.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

Pályázási folyamat, pályázatok elbírálása

Milyen szempontok alapján bírálják el a pályázatokat? 

A pályázók feladata, hogy bemutassák, hogyan készülnek közösen a karácsonyra, mint jelent abban az önszerveződő kisközösségben a szeretet ünnepe, melynek tagjai. A pályázat a kreativitásnak nem szeretne határokat szabni, ugyanakkor olyan pályamunkákat látnánk szívesen, melyek aláhúzzák e téli ünnep hagyományos, több évszázados értékeit, miszerint a karácsony az öröm, a szeretet és az együttlét ünnepe. A pályázatok értékelését szakértői bizottság végzi az alábbi szempontrendszer szerint:
- a pályázat mennyire felel meg a pályázat a kiírásnak, a pályázati céloknak,
- a pályázat kreativitása.
A pályázatok értékelésénél nem döntő szempont a feltöltött videók minősége (de természetesen meg kell felelniük a technikai kritériumoknak), a lényeg a tartalom, a kreativitás. A Pályázó felelőssége, hogy a karácsonyfa felállítása mind a Szervezőhöz, mind a Pályázóhoz méltó, frekventált helyszínen történjen, ennek igazolása a Pályázat benyújtásakor szükséges (Szándéknyilatkozat).

Egyenlő eséllyel indul egy nagyváros és egy falu is? 

Az E.ON Advent pályázata során szeretnénk minden részt vevő közösség, ezáltal település számára egyenlő esélyeket biztosítani. A három, településméretek alapján meghatározott kategória kialakításának célja az volt, hogy kiegyenlítsük az esélyeket a különböző települések között. Az E.ON Advent pályázatot három, településméret szerinti kategóriában hirdetjük meg, és fenntartjuk a jogot arra, hogy a pályázati kategóriák között nem egyenlő mértékben osszuk meg a nyereményeket.

Mi történik akkor, ha pályázatunkat nyertesnek választják ki, de nem adtuk le a Szándéknyilatkozatot? 

A Szándéknyilatkozat a Pályázat szerves részét képezi, így csak azokat a pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyekhez települési önkormányzat által aláírt Szándéknyilatkozat is tartozik. Amennyiben a szándéknyilatkozatot a jelentkezéssel együtt nem tudta feltölteni, kérjük, azt küldje el az eonadvent@multeam.hu e-mail címre legkésőbb 2014. november 20-ig.

Miért van szükség a települési önkormányzat által aláírt Szándéknyilatkozatra? 

A Szándéknyilatkozat jelzi, hogy a település önkormányzata, akinek javára a közösség pályázik, nyitott a karácsonyfa felállítására, valamint a jelentkezés során megjelölt helyszínen megvalósítható a fa felállítása.

Kell-e adóznunk a karácsonyfa és a további nyeremények után? 

A nyeremények utáni közterheket az E.ON viseli, a nyerteseknek nem kell adózniuk a nyeremények után.

Mi történik, ha november 20-a után küldjük be a Szándéknyilatkozatot? 

A november 20-a után beküldött Szándéknyilatkozatokat nem tudjuk elfogadni, a pályázat ez esetben érvénytelen.

Ki bírálja el a beküldött pályázatokat? 

A beérkezett érvényes Pályázatokat az E.ON szakmai zsűrije saját hatáskörben bírálja el. A zsűri névsora nem nyilvános.

Nyeremények

Mikor lesz az eredményhirdetés? 

A nyertesek listája 2014. november 25. 17 órától a www.eonadvent.hu/nyertesek oldalon tekinthető meg.

Honnan tudjuk meg, ha nyertünk? 

A nyertes közösségeket a szervezők a jelentkezés során megadott elérhetőségeiken, telefonos és e-mailes úton értesítjük. A nyertesek listája 2014. november 25. 17 órától a www.eonadvent.hu/nyertesek oldalon is megtekinthető lesz.

Milyen kötelezettségekkel jár a karácsonyfa megnyerése? 

A karácsonyfa őrzése, gondozása (azaz pl. az esetleges szélkárok javítása), valamint a karácsonyfa kivilágításához szükséges áram, valamint áramkiépítés biztosítása a nyertes fél/települési önkormányzat feladata. Karácsony után a karácsonyfa további sorsáról a nyertesek gondoskodnak.

Mikor kapjuk meg a karácsonyfát? 

A karácsonyfák tervezett felállítási ideje: 2014. december 1-10. között, a nyertesekkel előzetesen egyeztetett időpontban történik. A nyertes felelőssége, hogy a kölcsönösen egyeztetett és írásban visszaigazolt időpontban a felállítás lehetőségét biztosítsa.

Mekkora lesz a fa? 

A nyertes pályázók településén egy-egy közel 5 méteres fát állít fel az E.ON.

Nekünk kell kitalálni, hova állítsuk fel a karácsonyfát? 

Igen. A Pályázóknak a jelentkezés során jelezniük kell, hogy a karácsonyfát hol tervezik felállítani. Kérjük, hogy a jelentkezés során csatolják a szándéknyilatkozatot is, mely jelzi, hogy a település önkormányzata, akinek javára a közösség pályázik, nyitott a karácsonyfa felállítására és a jelentkezés során megjelölt helyszínen megvalósítható a fa felállítása.

Milyen költségekkel jár a nyertes számára a fa felállítása?

A karácsonyfa őrzése, gondozása (azaz pl. az esetleges szélkárok javítása), valamint a karácsonyfa kivilágításához szükséges áram, valamint áramkiépítés biztosítása a nyertes fél/települési önkormányzat feladata. Karácsony után a karácsonyfa további sorsáról is a nyertesek gondoskodnak. Az ezek kapcsán felmerülő költségeket a nyerteseknek szükséges vállalnia. A karácsonyfát az E.ON december 1. és 10. között saját költségén szállítja el a nyerteseknek.

A díszeket és az égőket a nyertesnek kell beszereznie? 

A nyertesek nyereménye egy-egy feldíszített, LED égőkkel ellátott karácsonyfa, melyet az E.ON biztosít, illetve díszíti fel velük a karácsonyfákat. Ugyanakkor arra biztatjuk a pályázó közösségeket, hogy készítsenek saját díszeket is, melyeket a karácsonyfák felállításakor az E.ON által biztosított díszek mellé elhelyezünk a fákon.

Mi történik a karácsonyfával karácsony után? 

Karácsony után a karácsonyfa további sorsáról a nyertesek gondoskodnak, így az ő felelősségük, feladatuk a fa lebontása, elszállíttatása is.