Jogi nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

Az E.ON Hungária Csoport minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos és teljes információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy az E.ON Hungária Csoport weboldalán közzétett információk és adatok, tájékoztató jellegűek és az E.ON Hungária Csoport döntésétől függően változnak/változhatnak. Erre tekintettel az E.ON Hungária Csoport nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért. Az E.ON Hungária Csoport semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok

Az E.ON Hungária Zrt. E.ON Advent elnevezésű pályázatának weboldalán szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag az E.ON Hungária Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet, kivéve ha az ilyen tartalmak felhasználását az E:ON Hungária Zrt. kifejezetten kéri, arra felhív.

Védjegyek

Az E.ON Hungária Csoport weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok az E.ON Hungária Csoport tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az E.ON Hungária Csoport előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az E.ON Hungária Csoport a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.