Adatvédelmi irányelvek

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása

A felhasználók személyes adatainak védelme fontos kérdés vállalatunk számára. Az E.ON Hungária Csoport minden webes tevékenysége összhangban van a magyar adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal. Jelen adatvédelmi irányelvek szabályozzák mindazon információk kezelését, amelyeket az E.ON Hungária Csoport birtokába jut, amikor Ön erre a weboldalra látogat. Személyes adatnak számít minden olyan információ, amely alapján az Ön személye azonosítható (pl. név, e-mail cím, postacím).

Adatkezelés

Az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik az E.ON Advent elnevezésű pályázatban részt vesznek, tudomásul veszik és önként, a megfelelő tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott személyes adataikat az E.ON Hungária Zrt.(Szervező) és az annak megbízásából eljáró Multeam 360 Kft. (Lebonyolító) a Pályázat lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a karácsonyfa és egyéb nyeremények átadása és a számviteli kötelezettség teljesítése érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Pályázónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a www.eonadvent.hu weboldalon feltüntetett elérhetőségén keresztül. Az adatok kezelője az E.ON Hungária Zrt., míg az adatfeldolgozó a Multeam 360 Kft. Az adatkezelés az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába bejelentésre került, az adatkezelés nyilvántartási számának kiadása folyamatban. Szervező és a Lebonyolító a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli, illetve dolgozza fel. A Szervező, valamint a Lebonyolító a Pályázathoz kapcsolódóan kizárólag a Pályázat lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli. A beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Pályázó valamint a Pályázó Kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a beküldés ideje, valamint a beérkezett Pályázat tartalma, illetve a karácsonyfa átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok. A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cég, Multeam 360 Kft. dolgozza fel. Minden további, a Pályázat során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Pályázatot követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, valamint a Pályázat beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kezelése a Pályázat beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A nem nyertes Pályázók esetében az Pályázat végét követő 30. napig. A Nyertes adatai az Eredményhirdetéstől számított 6 hónap elteltével kerülnek törlésre.

Személyes adatok használata és közzététele

Az E.ON Hungária Csoport az Ön személyes adatait arra használja, hogy megválaszolja kérdéseit, feldolgozza megrendeléseit, és biztosítsa a kedvezményes ajánlatokhoz vagy speciális információkhoz való hozzáférést. Ennek érdekében szükség lehet arra, hogy az E.ON Hungária Csoport további adatfeldolgozás céljából átadja az Ön adatait a cégcsoport más vállalatai vagy - törvényben meghatározott esetben és keretek között- külső szolgáltatók számára. Az E.ON Hungária Csoport garantálja, hogy személyes adatait nem értékesíti harmadik félnek, valamint hogy személyes adatait semmilyen módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek értékesítés céljára. Az E.ON Hungária Csoport az Ön személyes adatait törli rendszeréből, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt.

Automatikusan rögzített információ (nem-személyes adatok)

Amikor Ön az E.ON Hungária Csoport weboldalára lép, általános jellegű adatok kerülnek automatikus (regisztráció nélküli) rögzítésre, amelyeket nem személyhez kötődő célokra használunk. A használt webszerverek általános technikai jellegű adatokat rögzítenek. Ezek az információk név nélkül kerülnek kiértékelésre, és weboldalunk látogatottságának felmérését, valamint a közzétett tartalmak és alkalmazások fejlesztését szolgálják. Az Ön adatai nem kerülnek további feldolgozásra, és azokat nem adjuk tovább harmadik fél részére. Konkrét személyekre vonatkozó felhasználói profilt nem generálunk. Ezeknek az adatoknak a további használatára és terjesztésére nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az E.ON Hungária Csoport nagy figyelmet fordít a személyes adatok biztonságának védelmére. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait védjük az adatvesztés, megsemmisülés, torzítás/hamisítás, manipuláció, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel ellen. Az E.ON Hungária Csoport természetesen a Magyarországon érvényes összes adatvédelmi szabályozást betartja.

Kiskorúak védelme

Az E.ON kifejezetten azt tanácsolja minden szülőnek és gondviselőnek, hogy gyermekeiket tanítsák meg a személyes adatoknak az Interneten való biztonságos és felelős kezelésére. Kiskorú gyermekek lehetőleg semmilyen személyes adatot ne továbbítsanak az E.ON Hungária Csoport weboldalaira szüleik vagy gondviselőjük hozzájárulása nélkül. Az E.ON Hungária Csoport kijelenti, hogy kiskorúaktól sem most, sem a jövőben nem gyűjt szándékosan személyes adatokat, illetve a birtokába került adatokat semmilyen módon nem használja fel, és hozzájárulás nélkül nem fedi fel ezeket harmadik személynek.

Hivatkozások más weboldalakra

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.eonadvent.hu honlapra vonatkozik, amelyeket az E.ON Hungária Csoport működtet. Az ezen a honlapon található weboldalak hivatkozásokat tartalmazhatnak az E.ON csoporton belüli és kívüli más szolgáltatókra, amelyekre a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikor elhagyja ezt a weboldalát, kérjük, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt.